“UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบ้านบัว

16/10/2563 14:57:11น. 1764
UPITI

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ฝ่ายศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล หัวหน้าโครงการ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบ้านบัว ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พร้อมด้วย นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์  ได้แก่ นายรังสิมันต์ แก้วเสือ , นางสาวนิชดา กระจ่างพิศ , นางสาวอภิชญา ไชยขันธ์ , นางสาวชลันธร  กาฬจันโท , นายศรันยพงศ์ เครือจินจ๋อย , นางสาวพัณณิตา เขียวใจ , นางสาวพัชนิดา ชัยยา โดยมี ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 12 ฐาน) และการพัฒนาการออกแบบต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดผ่านการสื่อสารสื่อใหม่ให้แก่กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบ้านบัว



   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
16/10/2563 14:57:11น. 1764
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบ้านบัว

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UniversityofPhayao #UPITI
#sdg8 #sdg9 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน