“UPITI” ร่วมกับนักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

16/10/2563 15:26:21น. 215
UPITI

เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2563 กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.รณกร สร้อยนาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ เพื่อเตรียมพร้อมขอมาตรฐานความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (RD Facilities Boost Up)  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
16/10/2563 15:26:21น. 215
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน