สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน

20/10/2563 10:09:00น. 1050
การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
         เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ICT สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมีนางสาวมยุเรศ แสงสว่าง นักประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ และทักษะในการเขียนข่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในกิจกรรมหรือโครงการของคณะฯ ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเขียนข่าวได้อย่างถูกต้อง และตรงประเด็นอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
20/10/2563 10:09:00น. 1050
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน

#การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน