คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563

21/10/2563 16:43:20น. 2242
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563

       วันนี้เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์  ธีรโสภณ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงรุ่งระวี โชติเจริญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมนพร มณี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมให้การต้อนรับ

        โดย อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์ พรพัฒน์  ธีรโสภณ กล่าวรายงานถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ที่ทรงสนพระทัยในเรื่องการให้บริการทางด้านทันตกรรม และทรงมีพระเมตตาอยากให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดี ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคฟัน จึงกำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และหน่วยบริการทางทันตกรรมมีการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านมาอย่างต่อเนื่อง

        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดโครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย” ให้นิสิต บุคลากร และประชาชนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา และจังหวัดพะเยา ได้รับบริการตรวจรักษาทางทันตกรรม อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน จากอาจารย์ทันตแพทย์ นิสิตทันตแพทย์ และทันตบุคลากร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งเพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้นิสิต บุคลากรและประชาชนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก จัดขึ้น ณ อาคาร 1 ชั้น 1 และ 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลของโครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีผู้ป่วยเข้ารับบริการตรวจสุขภาพช่องปากทั้งสิ้น 128 ราย


ประมวลภาพกิจกรรม

 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
21/10/2563 16:43:20น. 2242
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563

#วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ #บริการทางทันตกรรม #อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์ พรพัฒน์ ธีรโสภณ #อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงรุ่งระวี โชติเจริญรัตน์ #อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมนพร มณี
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน