สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และนิสิตได้รับเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

21/10/2563 18:19:03น. 1174
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี GPA รวม 3.50 ขึ้นไป และใบประกาศเกียรติคุณนิสิต ที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้ เกรด A 10 วิชาขึ้นไป แก่นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง C103 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในปีการศึกษานี้ มีนิสิตสาขาวิชาการตลาด ที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้ เกรด A 10 วิชาขึ้นไปจำนวน 15 คน และมีนิสิตที่ได้เหรียญรางวัลเรียนดี GPA รวม 3.50 ขึ้นไป จำนวน 42 คน ได้แก่

61074353 นางสาวชญานันท์ คำตื้อ

61074368 นางสาวภัคจิรา เตชนันท์

61074373 นางสาววัชรินทร์ แก้วเทพ

61074383 นางสาวเอ้ย นามแสง

61374039 นางสาวจณิสตา จันทร์ชาญชัย

61374041 นางสาวปราณปริยา งาหอม

60054735 นางสาวอโรชา แซ่คอ

60071464 นางสาวจุฬารัตน์ คุมสุสี

60071734 นางสาวนิจนันท์ เชาว์สุวรรณวิไล

60071846 นางสาวพรพิไล ปันศรี

60072106 นางสาวสุธิกานต์ อสุพล

60072173 นางสาวอทิตยา สายน้ำเย็น

60072195 นางสาวอภิชญา ชลสินธุ์

60072959 นางสาวฐิตินัดดา สะสาง

60072982 นายทักษ์ดนัย อุ่นเรือน

60072993 นางสาวธรรยมาศ นันทะเสน

60073006 นายนาวิน เพียรเกตุกิจ

60073039 นางสาวพีรกานต์ หาญจริง

60073073 นายวัชรพงษ์ เมืองสนธิ์

60073129 นางสาวเอมวลี สุวรรณปราการ

60073321 นางสาวธนัญญา ทากอง

60074210 นายภคนันท์ จันอักษร

60074232 นายวรากร แก่นทอง

60075738 นางสาวกวิสรา ลาวเปียง

60075749 นางสาวกุลธิดา อินทะนุ

60075772 นายจิรายุทธ ทับอุดม

60075783 นางสาวชนากานต์ อินตุ้ย

60075794 นางสาวชุติสรา ศักดิ์ไพศาล

60075817 นางสาวณัฐวิกา ถาลี

60075840 นางสาวพฤกษา พุดตานประดิษฐ์

60075851 นางสาวพีรยาภรณ์ ไชยกูล

60075884 นางสาวมะซะมิ มิตซูฮาชิ

60075895 นายรชภัค บวรวงศกร

60075918 นางสาวสุจิรา ไกรยงค์

60076043 นางสาวณัฐนิชา ผลลำใย

60076234 นางสาวณัฐธิดา คล้อยปาน

60076267 นายธนวัฒน์ มีใจ

60076290 นางสาวนิตยา จันทราภรณ์

60076335 นายปฏิภาณ เทือกธรรมมา

60076391 นางสาวอรวรรณา ศรีสุวรรณ

60076762 นางสาวอริญชยา วัฒนศัพท์ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการตลาด/ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการตลาด   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
21/10/2563 18:19:03น. 1174
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และนิสิตได้รับเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน