คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเคียน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

22/10/2563 21:14:40น. 5682
        วันนี้เวลา 14:00 - 16:00 น. คลินิทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ ทันตแพทย์ฐากูร ผาลา และอาจารย์ ทันตแพทย์หญิงรวงข้าว พิมลศรี ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่นักเรียนระดับปฐมวัย ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 67 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์นำนักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากเป็นอย่างดี 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์ ทันตแพทย์ ฐากูร ผาลา   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ ทันตแพทย์ฐากูร ผาลา   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
22/10/2563 21:14:40น. 5682
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเคียน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

#คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก #โรงพยาบาลทันตกรรม #คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #บริการทางทันตกรรม #ตรวจสุขภาพช่องปาก #อาจารย์ ทันตแพทย์ฐากูร ผาลา #อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงรวงข้าว พิมลศรี
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน