คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเคียน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 22/10/2563 21:14:40น. 544

        วันนี้เวลา 14:00 - 16:00 น. คลินิทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ ทันตแพทย์ฐากูร ผาลา และอาจารย์ ทันตแพทย์หญิงรวงข้าว พิมลศรี ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่นักเรียนระดับปฐมวัย ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 67 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์นำนักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากเป็นอย่างดี 


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์ ทันตแพทย์ ฐากูร ผาลา   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ ทันตแพทย์ฐากูร ผาลา   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/10/2563 21:14:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน