“UPITI” ร่วมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปปลานิลฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

27/10/2563 9:39:45น. 1667
UPITI

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาตร์ฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน โดยเข้ามาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Design Branding Marketing การออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบ และการบรรยายเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้กับกลุ่มแปรรูปปลานิล ณ สหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
27/10/2563 9:39:45น. 1667
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI” ร่วมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปปลานิลฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UniversityofPhayao #UPITI
#sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน