คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกิจกรรมฮอมแฮงชุมชน สืบชะตาสำน้ำแม่ต่ำ ณ สะพานภูมินทร์ซอย 2 (ขัวน้อยรอด)

28/10/2563 10:39:35น. 1615
กิจกรรมฮอมแฮง สืบชะตาลำน้ำแม่ต๋ำ
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม “ฮอมแฮงชุมชน สืบชะตาลำน้ำแม่ต๋ำ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รอยล จิตรดอน เป็นประธานในพิธีเปิด “ย่านเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรม” ณ สะพานภูมินทร์ซอย 2 (ขัวน้อยรอด) และเปิดศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรม 3 จุด ตามโครงการวิจัยระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานทุนทางวัฒนธรรม ชุมชนรอบกว๊านพะเยา ที่เทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สกสว

พิธีสืบชะตาลำน้ำ นิยมทำในหลายกรณี ชาวบ้านบางกลุ่มที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับลำน้ำ นิยมจัดพิธีสืบชะตาให้กับลำน้ำเพื่อต่ออายุ และความเป็นสิริมงคลจะได้เกิดขึ้นกับลำน้ำรวมทั้งผู้คนในชุมชนไปด้วย การสืบชะตาให้กับลำน้ำจึงเป็นการแสดงความศรัทธา ความเคารพ และเหนือสิ่งอื่นใดคือการร่วมกันแสดงออกถึงความห่วงใยต่อลำน้ำ โดยพิธีสืบชะตาลำน้ำนั้น
จัดขึ้นเพื่อเป็นการต่อชีวิตให้กับลำน้ำ และเป็นการขอขมาต่อแม่น้ำ ลำน้ำที่มีความสำคัญต่อสรรพสิ่งทั้งมวลรวมถึงผู้คนทั้งสองฝั่งลำน้ำและเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนที่อาศัยอยู่บริเวณแม่ลำมีจิตสำนึกช่วยกันรักษาลำน้ำแห่งนี้ให้ยืนยาวอย่างยั่งยืน

#คณะเภสัชศาสตร์
#ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#SPS_SDG4
#SPS_SDG8
#SPS_SDG11
_______________________
ภาพ/ข่าว : นายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์
สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ โทร 054-466666 ต่อ 3188


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   winitta.lu@up.ac.th   
28/10/2563 10:39:35น. 1615
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกิจกรรมฮอมแฮงชุมชน สืบชะตาสำน้ำแม่ต่ำ ณ สะพานภูมินทร์ซอย 2 (ขัวน้อยรอด)

#สืบชะตาลำน่ำแม่ต่ำ #คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ##คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg8 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน