บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมสืบชะตาลำน้ำแม่ต๋ำ ณ สะพานข้ามลำน้ำแม่ต๋ำ (ขัวน้อยรอด) ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

28/10/2563 15:12:43น. 1911
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ ดร.กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์ และอาจารย์ชาญชัย พรมมิ เข้าร่วมกิจกรรมสืบชะตาลำน้ำแม่ต๋ำ ณ สะพานข้ามลำน้ำแม่ต๋ำ (ขัวน้อยรอด) ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดพะเยา, เทศบาลเมืองพะเยา, มหาวิทยาลัยพะเยา, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ, ศูนย์พัฒนาและบริหารจัดการกว๊านพะเยา เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภายในงานประกอบไปด้วยพิธีสืบชะตาลำน้ำแม่ต๋ำ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ำสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา พิธีเปิดย่านเศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรม เดินชมกาดมั่วพื้นถิ่นชุมชนวัดอินฐาน ชมบูธนิทรรศการแสดงผลงาน และขายสินค้าของชุมชน โดยพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ รวมถึงเทศบาลเมืองพะเยา เป็นพื้นที่ที่มีความร่วมมือในการดำเนินโครงการวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม และพัฒนาชุมชน ควบคู่ไปกับการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามมาอย่างต่อเนื่อง   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
28/10/2563 15:12:43น. 1911
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมสืบชะตาลำน้ำแม่ต๋ำ ณ สะพานข้ามลำน้ำแม่ต๋ำ (ขัวน้อยรอด) ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg8 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน