สมัครเรียน ป.ตรี กับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้แล้ววันนี้

28/10/2563 15:13:58น. 4082
โครงการครูแนะแนว

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพื่อรับใช้สังคม มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มากกว่า 100 หลักสูตร/สาขาวิชา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชาหลักคือ กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 16 คณะ 2 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต (วิทยาเขตเชียงราย) ทั้งนี้วิทยาลัยการจัดการ จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาณ กรุงเทพมหานคร และในปีการศึกษา 2564 ได้เริ่มเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี (TCAS 64) รอบที่ 1 รับสมัครทั่วประเทศ โดยโครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) จำนวน 3,870 คน นักเรียนสมัครเข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th และส่งใบสมัครท่ีครูแนะแนวของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โทร 0 5446 6666 ต่อ 1270-3 หรือที่เว็บไซต์  http://admission.up.ac.th

กรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://reg.up.ac.th/app/admission/apply1/NewAccount

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    งานรับเข้า / นางสาวธิดาเดือน อุตยานะ งานแระชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
28/10/2563 15:13:58น. 4082
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สมัครเรียน ป.ตรี กับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้แล้ววันนี้

#โครงการครูแนะแนว ##มหาวิทยาลัยพะเยา #สมัครเรียนมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน