ขอแสดงความยินดีกับ อ.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง IEEE EMBS Digital Media Ambassador ติดต 30/10/2563 10:18:00น. 631

อ.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ IEEE EMBS Digital Media Ambassador

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์? มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง IEEE EMBS Digital Media Ambassador ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดย อ.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์? 2561 จากสมาคมวิชาการนานาชาติ IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (IEEE EMBS) โดยมีสำนักงานใหญ่ประจำอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์? ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสมาคม IEEE EMBS เป็นสมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และมีจำนวนสมาชิกทั่วโลกกว่า 11,000 คน จาก 97 ประเทศ มีภารกิจหลักในการสนับสนุนสมาชิกในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัย การสนับสนุนวารสารทางวิชาการในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ชั้นนำในระดับโลก และการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ประจำปี (EMBC) ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการที่เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดในโลก

โดยภายใต้ตำแหน่ง IEEE EMBS Digital Media Ambassador อ.ภญ.คณิตา จะยังคงรับหน้าที่เป็นผู้แทนของสมาคมในระดับนานาชาติ ในการสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายของสมาคมในประเทศต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนคณะกรรมการบริหารสมาคมในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสมาชิกผ่านทางโซเชียลมีเดียและทางอินเทอร์เน็ต และภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Facebook: www.facebook.com/ieeeembs
Instagram: www.instagram.com/ieeeembs
Twitter: www.twitter.com/ieeeembs
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ieeeembs
Website: www.EMBS.org 
Email: social-media@embs.org   

facebook twitter line


ภาพ :   อ. ภญ. คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ. ภญ. คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   winitta.lu@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/10/2563 10:18:00

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน