ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง

30/10/2563 11:36:15น. 1248
ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และมหาวิทยาลัยส่วนกลาง รวม 28 แห่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน อันจะส่งผลต่อการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย หัวหน้างานธุรการ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
30/10/2563 11:36:15น. 1248
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง

#ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ #MOU #บริการวิชาการ #ยืมระหว่างห้องสมุด #PULINET #ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ #ข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาค #ภาคี #PULINET Plus


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน