นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" 4 ปีซ้อน จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

5/11/2563 10:52:05น. 1272
นักศึกษาITที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้บริหาร ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนัยน์ปพร พีรจรัสภัทร์ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัล “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2562 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020 และการประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2020 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี
             ซึ่งรางวัล “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น” เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ โดยนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันมา 4 ปีซ้อน (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 - 2562)


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
5/11/2563 10:52:05น. 1272
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" 4 ปีซ้อน จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

#นักศึกษาITที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน