การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์จัดโครงการค่ายหมอฟันอาสา ครั้งที่ 5

5/11/2563 12:13:32น. 1510
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์จัดโครงการค่ายหมอฟันอาสา ครั้งที่ 5
           วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ทันตแพทย์ทศพล อินประโคน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศุภโชติโภคิณ เจ้าหน้าที่หน่วยคุณภาพนิสิต และตัวแทนสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายอนันต์ จิระพิบูลย์พันธ์ หมวดประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า นายจักรี เริงหรินทร์ วิศวกรระดับ 8 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการเพื่อสังคมโดยความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน ภายใต้โครงการค่ายหมอฟันอาสา ครั้งที่ 5 ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ริเริ่มและดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานและดำเนินโครงการฯซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2564
     เวลา 10.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ นำโดยรักษาการแทนคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนิสิตทันตแพทย์ได้ออกเดินทางจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อลงสำรวจพื้นที่โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 12 บ้านป่าสัก ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สถานที่จัดโครงการฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการก่อสร้างสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีนางสาวศิตา ศรีบุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี ร่วมให้การต้อนรับ บุคลากรจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมนำชมสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดโครงการฯ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ชรินทร์ทิพย์ ศุภโชติโภคิณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ชรินทร์ทิพย์ ศุภโชติโภคิณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
5/11/2563 12:13:32น. 1510
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์จัดโครงการค่ายหมอฟันอาสา ครั้งที่ 5

#ค่ายหมอฟันอาสา #อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ #สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน