คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสร้างข้อสอบและจัดทำคลังข้อสอบ 9/11/2563 15:18:15น. 262

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสร้างข้อสอบและจัดทำคลังข้อสอบ

ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสร้างข้อสอบและจัดทำคลังข้อสอบ ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และทักษะในการสร้างข้อสอบเพื่อจัดทำชุดข้อสอบมาตรฐานทางการพยาบาลสำหรับการสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบเพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีมาตรฐานและมีระบบการจัดเก็บข้อสอบเพื่อนำมาใช้ในปีต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนทางการพยาบาล และการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.พิชรินทร์ ไชยบาล   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/11/2563 15:18:15

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน