คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย รอบ 6 เดือน งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

9/11/2563 16:08:53น. 589
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย รอบ 6 เดือน งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยฯ มากกว่า 40 คน 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภัทรภรณ์ ผลดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ประจักร์ ขัตธิ   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
9/11/2563 16:08:53น. 589
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย รอบ 6 เดือน งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

#คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #วิจัย


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน