คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ 11/11/2563 14:36:26น. 281

คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ณ ห้อง AHS 2101 อาคารคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มให้บุคลากรมีทักษะในการประเมินและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก พญ.มนิสสรา เกตุแก้ว แพทย์เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความรู้ในหัวข้อ “รู้จักซึมเศร้า เข้าใจวัยรุ่น” และ คุณธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิต หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความรู้ในหัวข้อ “การให้บริการศูนย์ให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา” เป็นผู้ถ่ายทอดและให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดและปิดโครงการในครั้งนี้


    

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โกเมศ ลออพันธุ์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข และ ดร.กภ.ปาจรีย์ มาน้อย   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/11/2563 14:36:26

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

เปิดบ้านวิศวะ  </a><div style=

3 เปิดบ้านวิศวะ

 30 พ.ย. 2563    284