เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ปี 2564

13/11/2563 16:16:03น. 2647
เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ปี 2564
วิทยาเขตเชียงรายจัดโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดีบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น” โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 37 คน ณ ห้องประชุม R310 อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
13/11/2563 16:16:03น. 2647
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ปี 2564

#คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน #ITA #วัฒนธรรมองค์กร
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน