งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้บริการ ดูแล และควบคุมการสอบปลายภาคออนไลน์ ด้วยระบบ UP LMS ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 1/2563

16/11/2563 15:14:20น. 702
UP LMS
          เมื่อวันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2563 งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้บริการ ดูแล และควบคุมการสอบออนไลน์ด้วย ระบบ UP LMS สำหรับการจัดการสอบปลายภาคออนไลน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 1/2563 โดยมีรายวิชาที่สอบออนไลน์ ทั้งหมดจำนวน 28 รายวิชา และมีนิสิตเข้าสอบออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 3,010 คน โดยมีรายวิชาจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสอบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 9 รายวิชา มีนิสิตจำนวน 398 คน อันดับ 2 จากคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายวิชา มีนิสิต จำนวน 1,111 คน และอันดับ 3 จากคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จำนวน 3 รายวิชา มีนิสิตจำนวน 383 คน
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   nattapol.si,yupa.kh   
ข้อมูล/ข่าว :    kedsanee.ng,yupa.kh   
เพิ่มข่าวโดย :   yupa.kh@up.ac.th   
16/11/2563 15:14:20น. 702
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน