บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Start Strong Sustain) ครั้งที่ 4 ณ UP Space อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

16/11/2563 18:37:16น. 800
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

         ดร.อภิญญาภรณ์ โสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Start Strong Sustain) ครั้งที่ 4 ในหลักสูตร “เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจ” ที่ให้ความรู้ เทคนิค และร่วมทำ workshop โดยมีสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าว

        กิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Start Strong Sustain) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาขีดความสามารถสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ให้สามารถเติบโตทางธุรกิจในยุคปัจจุบันโดยการเรียนรู้การทำแผนธุรกิจแบบละเอียดจากเชี่ยวชาญ    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
16/11/2563 18:37:16น. 800
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Start Strong Sustain) ครั้งที่ 4 ณ UP Space อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน