“UPITI” จัดอบรมเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจ

17/11/2563 12:12:36น. 2016
UPITI

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจโดยวิทยากร ดร.อภิญญาภรณ์ โสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ประกอบการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเป็นจำนวนมาก

โดย กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจซึ่งแผนธุรกิจหรือ (Business Plan) เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญสำหรับการประกอบธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง โดยแผนธุรกิจนั้นถือว่าเป็นข้อมูลที่จะสื่อถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ทางธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางของการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
17/11/2563 12:12:36น. 2016
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI” จัดอบรมเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจ

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UniversityofPhayao #UPITI #SDG17 #SDG8 #SDG9
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน