คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดกิจกรรม“ฮักแพงแบ่งปันสานสัมพันธ์หมออนามัย” 17/11/2563 14:49:45น. 478

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดกิจกรรม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดกิจกรรมฮักแพงแบ่งปันสานสัมพันธ์หมออนามัย
“ฮักแพงแบ่งปันสานสัมพันธ์หมออนามัย”
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดกิจกรรมฮักแพงแบ่งปันสานสัมพันธ์หมออนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และระหว่างอาจารย์กับนิสิต โดยกิจกรรมนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุทธิชัย ศิรินวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมให้โอวาสและกล่าวยินดีต้องรับน้องๆ นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้ารู้รั้วมหาวิทยาลัยพะเยาหลังจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมานั้นจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทั้งนี้คณาจารย์ในหลักสูตร และนิสิตรุ่นพี่ต่างร่วมกันให้การต้อนรับนิสิตใหม่เข้าสู่ครอบครัวอนามัยชุมชนอย่างอบอุ่น 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นราภรณ์ ฝักฝ่าย   
ข้อมูล/ข่าว :    นราภรณ์ ฝักฝ่าย   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/11/2563 14:49:45

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน