คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรม เรื่อง “กิจกรรมส่งเสริมอาชีพจากการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าจากขยะในชุมชน”ประจำปีงบประมาณ 2563 18/11/2563 14:19:57น. 284

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการการบริหารจัดการขยะชุมชนตำบลจุนแบบมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางสังคม จัดอบรม เรื่อง “กิจกรรมส่งเสริมอาชีพจากการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าจากขยะในชุมชน”ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสร้อยศรีพัฒนา ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


    

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภัทรภรณ์ ผลดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ประจักร์ ขัตธิ   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/11/2563 14:19:57

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน