งานผลิตสื่อนวัตกรรม จัดอบรม PHP for moodle และการติดตั้ง IIS Server Role IIS, และ PHP Framework เตรียมความพร้อม ให้บริการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 18/11/2563 15:08:50น. 304

UP LMS

          วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก คุณวุฒิภัทร์ ศรีสมบูรณ์ หัวหน้างานพัฒนาระบบ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ PHP version for moodle และการติดตั้ง IIS, Server Role IIS, และ PHP Framework เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ UP LMS มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมงานผลิตสื่อนวัตกรรม อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา    

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    yupa.kh   
ข้อมูล/ข่าว :    yupa.kh   
เพิ่มข่าวโดย :   yupa.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/11/2563 15:08:50

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน