กิจกรรมปลูกต้นไม้สายใยน้องพี่ เภสัชฯ 22/11/2563 11:33:45น. 390

กิจกรรมปลูกต้นไม้สายใยน้องพี่ คณะเภสัชศาสตร์

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม "ปลูกต้นไม้สายใยน้องพี่" คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ปลูกฝังเจตคติจิตสำนึกที่ดี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องในคณะเภสัชศาสตร์ และร่วมกันฟื้นฟูสวนสมุนไพร ที่ถูกทำลายจากไฟป่าให้คืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ โดยจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ และร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้งที่มีอากาศแห้งและฝนตกน้อย ณ สวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานกิจการนิสิตและวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   winitta.lu@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/11/2563 11:33:45

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

โครงการ TQA Criteria  </a><div style=

4 โครงการ TQA Criteria

 20 ม.ค. 2564    208