ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ

24/11/2563 14:05:26น. 2210
โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ
      ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จะดำเนินโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล
      ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้ที่ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ (คุณวาณิชยา ตาชม ผู้ประสานงาน: ภายใน 3533: มือถือ 09 8946 2397)
      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
24/11/2563 14:05:26น. 2210
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ

#ผู้มีจิตศรัทธา #ร่วมบริจาค #โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ #ทอดผ้าป่าหนังสือ #ส่งเสริมการอ่าน #เด็กด้อยโอกาส #พื้นที่ห่างไกล #บริจาคหนังสือ #SDG1 #SDG3 #SDG4 #SDG5 #SDG10 #SDG17
#sdg1 #sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน