“UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่พัฒนาผู้ประกอบการ

24/11/2563 16:26:26น. 2022
UPITI

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์  ได้แก่ นายรังสิมันต์ แก้วเสือ , นางสาวนิชดา กระจ่างพิศ , นางสาวอภิชญา ไชยขันธ์ , นางสาวชลันธร  กาฬจันโท , นายศรันยพงศ์ เครือจินจ๋อย , นางสาวพัณณิตา เขียวใจ , นางสาวพัชนิดา ชัยยา ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผมจากใบเสลาดำ ณ ชุมชนบ้านบัว  ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของการใช้สารสกัดจากธรรมชาติและกระบวนการผลิตที่ถูกต้องและปลอดภัย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
24/11/2563 16:26:26น. 2022
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่พัฒนาผู้ประกอบการ

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UniversityofPhayao #UPITI #SDG17 #SDG8 #SDG9
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน