พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สู่มาตรฐานระดับสากล

25/11/2563 10:33:23น. 933
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สู่มาตรฐานระดับสากล
วิทยาเขตเชียงรายนำโดยผู้อำนวยการดำเนินโครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สู่มาตรฐานระดับสากล เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาเขตเชียงราย www.crc.up.ac.th ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานระดับสากล มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูล หลักสูตรปริญญา หลักสูตรอบรมระยะสั้น บริการ ห้องพัก และบริการเช่า ห้องประชุม สัมมนา รวมถึงแสดงข่าวสารผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตเชียงราย


นายธิตินนท์ มณีธรรม


ในการนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้รับเกียรติจาก นายธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่” “ความปลอดภัยของเว็บไซต์” “การออกแบบเว็บไซต์เพื่อรองรับ Social Media”


นันทวัฒน์ เมืองช้าง


นอกจากนี้ วิทยาเขตเชียงรายยังได้รับเกียรติจาก นายนันทวัฒน์ เมืองช้าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาเว็บไซต์ตามหลัก SEO (Search Engine Optimization) สำหรับองค์กร” คือ วิธีการหรือกระบวนการการปรับแต่งเว็บไซต์ รวมถึง เรื่องเนื้อหา (Content) โครงสร้างเว็บ การวิเคราะห์ KEYWORD และอื่นๆที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐานหรืออัลกอริทึม (Algorithm) ของ Search Engine ต่างๆ เช่น Google, Bing หรือ Yahoo และจะได้นําไปติดอันดับต้นๆ ของ Search Engine นั้นๆ  เพื่อสนันสนุนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ เว็บไซต์ และด้านสื่อประชาสัมพันธ์

“เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล”


พัฒนาเว็บไซต์


ทั้งนี้ บุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป ณ ห้องประชุม R206 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
25/11/2563 10:33:23น. 933
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สู่มาตรฐานระดับสากล

#สื่อมาตรฐานระดับสากล #พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สู่มาตรฐานระดับสากล #เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน