งานฝึกอบรมสารสนเทศศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักสถิติจังหวัดพะเยาในโครงการ”เครือข่ายสถิติระดับตำบลและเทศบาลเมือง กำนัน และประธานชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา” 25/11/2563 14:10:46น. 281

งานฝึกอบรมสารสนเทศศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักสถิติจังหวัดพะเยาในโครงการ”เครือข่ายสถิติระดับตำบลและเทศบาลเมือง กำนัน และประธานชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา”
วันจันทร์ที่ พฤศจิกายน 2563 งานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักสถิติจังหวัดพะเยาในโครงการเครือข่ายสถิติระดับตำบลและเทศบาลเมือง กำนัน และประธานชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการใช้โทรศัพท์ เบื้องต้นทั้ง 2 ระบบและการใช้ประโยชน์ App Line และการอ่าน QR code บนมือถือ โดยมี กำนัน และประธานชุมชน เข้าร่วมจำนวน 106 คน ณ โรงแรมวีซีดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธิตินนท์ มณีธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิตินนท์ มณีธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   thitinon.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/11/2563 14:10:46

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน