คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการบริหารงานวิจัย และ การประกันคุณภาพการศึกษา 26/11/2563 17:17:56น. 382

university of phayao
       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 กองบริหารงานวิจัย นำโดย รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีโอกาสตอนรับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รศ.ดร. ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะคณะศึกษาศาสตร์ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการบริหารงานวิจัย และ การประกันคุณภาพการศึกษา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและผลักดันการสร้างผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย ต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาและชุมชน อีกทั้งการมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เอื้อต่อการวางแผนการพัฒนาองค์กรโดยตระหนักถึงความสำคัญในการมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับแนวหน้า
facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
เพิ่มข่าวโดย :   thanapong.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/11/2563 17:17:56

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน