คณะนิติศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

27/11/2563 11:46:01น. 1575
คณะนิติศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะนิติศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นกิจกรรมที่คณะฯ จัดขึ้นทุกปี ซึ่งนิสิตแต่ละชั้นปีได้จัดพานดอกไม้เพื่อให้นิสิตตัวแทนของชั้นปี เพื่อเป็นการแสดงความเคารพแด่ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา กิจกรรมการไหว้ครูเพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ และเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรและเหรียญเรียนดี พิธีมอบติ้ง ไทด์ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 ณ ห้องUB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

#SDG4 #SDG17


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
27/11/2563 11:46:01น. 1575
Print Friendly and PDF

คณะนิติศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

#พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 #SDG4 #คณะนิติศาสตร์
#sdg4 #sdg5

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน