คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการแนะแนวศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

27/11/2563 17:34:14น. 1026
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการแนะแนวศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับเข้าศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานพัฒนานิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
27/11/2563 17:34:14น. 1026
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการแนะแนวศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน