คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการแนะแนวศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 27/11/2563 17:34:14น. 301

บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการแนะแนวศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับเข้าศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต่อไป  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานพัฒนานิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/11/2563 17:34:14

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน