คณะศิลปศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู “กราบคุรุปูจา ครูบาอาจารย์เจ้า” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 30/11/2563 10:28:31น. 472

คณะศิลปศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู “กราบคุรุปูจา ครูบาอาจารย์เจ้า” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู “กราบคุรุปูจา ครูบาอาจารย์เจ้า” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ  ห้อง UB ๐๐๔ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โดยได้รับเกียรติ์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นขวัญกำลังใจแก่นิสิตและคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์

    คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวให้โอวาทในพิธีไหว้ครูฯ ใจความสำคัญดังนี้ วันนี้นิสิตทั้งหลายได้พร้อมใจ ร่วมประกอบวิธีไหว้ครูที่มีความสำคัญยิ่ง ด้วยแสดงให้เห็นว่านิสิตทั้งหลาย พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาภายใต้การอบรมสั่งสอน ดูแล และเอาใจใส่ ของคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ คำปฏิญาณและการเปล่งวาจาขอเป็นศิษย์ ที่ทุกคนได้กล่าวนั้น ถือเป็นคำมั่นสัญญา ที่ควรนำไปประพฤติปฏิบัติ เป็นการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณด้วยใจอันบริสุทธิ์ และนับเนื่องแต่นี้ไป ความสัมพันธ์ระหว่างครูและศิษย์ของเราจะมีอยู่ชั่วนิรันดร์ เป็นความผูกพันที่มีต่อกันตลอดชีวิต                    

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

ภาพ / ข้อมูล / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/

facebook twitter line


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/11/2563 10:28:31

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน