คณะนิติศาสตร์ รับการประเมินโครงการ 1 ชุมชน 1 นวัตกรรม คณะนิติศาสตร์ ภายใต้ "โครงการพัฒนาอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ให้เป็นชุมชน นวัตกรรม เรื่องการจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้ด้วยศักยภาพของผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุและทุนวัฒนธรรม" 30/11/2563 10:30:53น. 274

โครงการ 1 ชุมชน 1 นวัตกรรม คณะนิติศาสตร์ ภายใต้ "โครงการพัฒนาอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ให้เป็นชุมชน นวัตกรรม เรื่องการจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้ด้วยศักยภาพของผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุและทุนวัฒนธรรม" รับการประเมินความหน้ารอบ 6 เดือน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ เป็นผู้ประเมินในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่ 11 ต. สระ อ.เชียงม่วน จ. พะเยา ทั้งนี้ได้รับข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากคณะกรรมการต่อการดำเนินโครงการฯ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างมาก 


    

facebook twitter line


ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/11/2563 10:30:53

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน