กิจกรรม Train the Trainer ให้กับ นิสิตช่วยงาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30/11/2563 16:58:13น. 283

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 . เป็นต้นไป กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม Train the Trainer ให้กับ นิสิตช่วยงาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ให้กับ นิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 62) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี คณาจารย์ทีม Coach GE เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ และมีนิสิตช่วยงาน (TA) เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 36 คน ห้อง Active Learning (CE 07214) อาคารเรียนรวมหลังใหม่ 

facebook twitter line


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    ณัฐพงษ์ พรมวงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/11/2563 16:58:13

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน