คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานสายบริการ

1/12/2563 14:04:02น. 1273
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานสายบริการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานสายบริการคณะ แพทยศาสตร์ หลักสูตร "ทักษะการสื่อสารในองค์การและการกระชับมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน" โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ (รงคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ จ.พะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อนุกูล สุตโสม   
ข้อมูล/ข่าว :    อนุกูล สุตโสม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
1/12/2563 14:04:02น. 1273
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานสายบริการ

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะแพทยศาสตร์ #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน