มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างเครือข่ายทางการศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวจังหวัดเพชรบูรณ์ 3/12/2563 13:48:47น. 469

สร้างเครือข่ายทางการศึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เข้าร่วม สร้างเครือข่ายด้านการศึกษา ผ่านกิจกรรมสัมมนาครูแนะแนว จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้รับการต้อนรับเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้อำนวยการโรงเรียน และครูแนะแนว จากโรงเรียนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564

โดยกิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวในครั้งนี้จัดขึ้น ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอสอาร์เรสซิเด้นซ์ โฮเทล จังหวัดเพชรบูรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์

มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ที่เน้นย้ำ มุ่งมั่นปฎิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือการสร้างคนให้เท่าทันเหตุการณ์ พร้อมรับกับโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ เพื่อให้นิสิตเป็นทักษะรอบด้านพร้อมกับการทำงาน และพร้อมใช้งาน

อีกทั้งสร้างงานวิจัยลงสู่ชุมชน ต่อยอดอาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรมให้ชุมชนอยู่ดีกินดีตามปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และไม่ลืมที่จะทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพราะพะเยา คือพื้นที่ล้านนาตะวันออกที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์สวยงาม

โดยทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยพะเยามั่งเน้นและยึดมั่นมาโดยตลอด คือการเป็นศูนย์กลางของการเผยเเพร่ความรู้ พัฒนานิสิต พัฒนาชุมชน ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้การให้บริการวิชาการ ผ่านงานวิจัย เข้าไปสร้างประโยชน์ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชน และเราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างปัญญา เพื่อมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมชุมชน และนำสู่สากล” อธิการบดีมหาวิทยาลัยกล่าว

สร้างเครือข่ายด้านการศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี กล่าวถึง “การเรียน การสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา เราสอนให้เด็กมีความเข้มแข็ง และอดทน เน้นการเรียนการสอนนอกห้องเรียน การลงพื้นที่เพื่อให้นิสิตได้เข้าถึง เรียนรู้ความต้องการของชุมชนสร้างนิสิตให้มีทั้ง Soft skill และ Hard skill

เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็น Community Change Agent พร้อมใช้งาน เข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของชุมชน นิสิตที่เข้าศึกษาไม่เพียงได้รับแค่องค์ความรู้ด้านวิชาการ แต่จะได้รับความรู้ในด้านการใช้ชีวิตติดตัวไปด้วย และสำเร็จไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมต่อไป”


ดร.น้ำเงิน จันทรมณี

มหาวิทยาลัยพะเยาต้องการสะท้อนให้เห็นภาพของการดำเนินงานให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย ตอบสนองนโยบาย Reinventing University System ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันดับที่ 11 ของประเทศ ผ่านการจัดลำดับของ “THE Impact Ranking 2020 โดย Times Higher Education” จากประเทศอังกฤษ และติดอันดับที่ 14 ของไทย จากการจัดอันดับสถาบันการศึกษาของ Scimago Institutions Rangking 2020 ประเทศสเปน

และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยาได้ติดลำดับที่ 16 ของประเทศ จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking ด้วยโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูล

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ


กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนิสิต UP Tcas 64 ผ่าน “โครงการโควต้าครูแนะแนว” ที่จะทำการเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 63-25 ธ.ค. 63 นี้ และโควต้าเรียนดี ที่เปิดโอกาสให้ครูแนะแนวได้มีส่วนในการช่วยคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา

  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/12/2563 13:48:47

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน