คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการประเมินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2563

3/12/2563 14:38:37น. 546
1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม เพื่อประเมินและชม เชียร์ ช่วย โครงการ “การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้แผนงานการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ

1)       เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สู่การเป็นชุมชนนวัตกรรมด้านการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

2)       เพื่อพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลให้กับแรงงานนอกระบบในตำบล เวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

3)       เพื่อออกแบบและสร้างระบบถ่ายทอดองค์ความรู้ (learning and innovation platform) ภายในชุมชน      ที่จะเอื้อต่อการเป็นชุมชนนวัตกรรมของตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

4)       เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนบ้านเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สู่การเป็นนวัตกรและผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

 เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

 Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พงศธร ทรงทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทธิญา จินดาคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
3/12/2563 14:38:37น. 546
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการประเมินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2563

#1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคล
#sdg1 #sdg4 #sdg8

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน