คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมกิจกรรม เขียนขอทุนโครงการวิจัย สายวิชาการ สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ เพื่อให้นักวิจัยทราบถึง หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนโครงการวิจัย

4/12/2563 11:31:58น. 421
เขียนขอทุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่
         เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง ICT 1318 หน่วยวิจัยและนวัตกรรม งานแผนงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมกิจกรรมเขียนขอทุนโครงการวิจัย สายวิชาการ สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงหลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนโครงการวิจัย รวมทั้งการกำหนดวิธีการ และงบประมาณของโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับข้อเสนอ
            โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวให้การต้อนรับ ผู้ช่วยช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งเสริมให้นักวิจัยหน้าใหม่มีแนวทางการเขียนข้อเสนอ และการกำหนดงบประมาณโครงการวิจัย เพื่อเขียนขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางนุชรารัตน์ ถาวะดี   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
4/12/2563 11:31:58น. 421
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมกิจกรรม เขียนขอทุนโครงการวิจัย สายวิชาการ สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ เพื่อให้นักวิจัยทราบถึง หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนโครงการวิจัย

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน