งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการแนะนำการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ UP LMS ให้กับนิสิตสาขาวิชาเคมี 4/12/2563 14:37:07น. 378

UP LMS
          วันที่ 4 ธันวาคม 2563 งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการแนะนำการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ UP LMS และการเรียนออนไลน์ผ่าน VDO Conference ด้วยโปรแกรม Zoom meeting บนระบบ UP LMS ให้กับนิสิตสาขาวิชาเคมี รายวิชา 161212 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยมีอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ วัฒนาธร เป็นผู้จัดการรายวิชา ณ ห้องเรียน CE-12403 อาคารเรียนรวมหลังใหม่  


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    yupa.kh   
ข้อมูล/ข่าว :    kedsanee.ng,yupa.kh   
เพิ่มข่าวโดย :   yupa.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/12/2563 14:37:07

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน