คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 11/2563

4/12/2563 17:18:31น. 1392
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 11/2563
        วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการองค์กรผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ในการประชุมองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 11/2563 ซึ่ง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 23 คน
       
          เวลา 09.45 อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวแนะนำ ทันตแพทย์ประโยชน์ เพ็ญสุด รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “การควบคุมต้นทุนในการผลิตทันตแพทย์” แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
       
          จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ รักษาการแทนคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะประธานที่ประชุม ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ทันตแพทย์ประโยชน์ เพ็ญสุต วิทยากร และกล่าวเปิดประชุม อ.บ.ท.ท. ซึ่งประกอบด้วยคณบดี และผู้บริหารจากคณะทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั่วประเทศไทย และปิดประชุมในเวลา 14:00 น.
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พัชราพรรณ ทองคำ, ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ ดร.ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
4/12/2563 17:18:31น. 1392
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 11/2563

#ประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 11/2563 #ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ #ทันตแพทย์ประโยชน์ เพ็ญสุด #อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน