คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมออกแบบเครื่องแต่งกาย ในมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10 (The Silk Road to the World 2020) 7/12/2563 11:12:53น. 679

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  มหกรรมผ้าไหม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมออกแบบเครื่องแต่งกายประเทศยูกันดา ประเทศนามิเบีย และประเทศซิมบับเว ในมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10 (The Silk Road to the World 2020) ร่วมงานกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาเครื่องแต่งกายร่วมกับ เรือนจำจังหวัดพะเยา กลุ่มผ้าทัดย้อมแม่อิงชิโบริ และจีนจ้าวโครเชต์ วันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

1.ประเทศยูกันดา (Uganda) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยกงสุลกิตติมศักดิ์ยูกันดา คุณธีรชาติ วีรวรรณ และภรรยา คุณมิตราภรณ์ วีรวรรณ เป็นผู้แสดงแบบ การออกแบบเครื่องแต่งกายฝ่ายชาย โดยนางสาววทันยา เรือนคำ และฝ่ายหญิงโดย นางสาวปิยะรัตน์ ยานาหมอ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ

2. ประเทศนามิเบีย (Namibia) โดยได้รับเกียรติจากกงสุลกิตติมศักดิ์ ดร.นลินี ทวีสิน เป็นผู้แสดงแบบ การออกแบบเครื่องแต่งกายฝ่ายชาย นายกรวิชญ์ หวันแก้ว และฝ่ายหญิง นายณัฐกิตต์ ใจเขื่อน นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ

3.ประเทศ ซิมบับเว  (Zimbabwe) โดยได้รับเกียรติจากกงสุลกิตติมศักดิ์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นผู้แสดงแบบ การออกแบบเครื่องแต่งการฝ่ายชาย นางสาว สุทธิดา ยมเกิด นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ

โดยมี รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจวิจัย ฯ และคุณนรินทร์ คำวิชัย ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ. พะเยา สนับสนุนผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยพะเยา SKPIs ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ร่วมกับบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์      

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittikun.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/12/2563 11:12:53

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน