งานผลิตสื่อนวัตกรรม ขอเชิญชวนอาจารย์ลงทะเบียนใช้โปรแกรม Zoom meeting สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ UP LMS 9/12/2563 11:09:16น. 550

UP LMS
          งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมให้บริการการใช้งานโปรแกรม Zoom meeting บนระบบ UP LMS เพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ ง่าย สะดวก ผ่าน VDO Conference สามารถบันทึกหลังการสอนและโหลดไฟล์ ขึ้นระบบ UP LMS ได้ทันที อาจารย์สามารถสนทนากับนิสิตได้เสมือนอยู่ในห้องเรียน รวมทั้งการทำแบบทดสอบ แบบฝึกหัดต่างๆ ได้ โดยอาจารย์ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนใช้โปรแกรม Zoom meeting ผ่าน QR CODE หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2260 และ Email :citcoms.media.up.ac.th


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   nattapol.si,yupa.kh   
ข้อมูล/ข่าว :    yupa.kh   
เพิ่มข่าวโดย :   yupa.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/12/2563 11:09:16

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน