งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการแนะนำการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ UP LMS 16/12/2563 13:45:45น. 404

UP LMS
          วันที่ 15 ธันวาคม 2563 งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการแนะนำการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ UP LMS เกี่ยวกับระบบ Upload Content และระบบสั่งการบ้าน ให้กับอาจารย์ประจำวิทยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ วัฒนาธร รายวิชา 161212 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สำหรับจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษาที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมงานผลิตสื่อนวัตกรรม อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    yupa.kh   
ข้อมูล/ข่าว :    yupa.kh@up.ac.th   
เพิ่มข่าวโดย :   yupa.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/12/2563 13:45:45

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน