อธิการบดี ม.พะเยา เดินสายพบบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มอบนโยบายการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

17/12/2563 16:02:35น. 1368
คณะทันตแพทยศาสตร์

      วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อมอบนโยบายการบริหารความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้บริหารและบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์


       ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิง ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะผู้บริหารของคณะ โครงสร้างการบริหารงาน พร้อมทั้งการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะทันตแพทยศาสตร์ แก่ผู้บริหารเพื่อรับทราบและหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน


       หลังจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้กล่าวถึงพันธกิจและวิสัยทัศน์ นโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พันธกิจ 5 ด้าน คือ 1. สร้างและเสริมศักยภาพคน 2. วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพานิชย์ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข้งให้ชุมชนและสังคม 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์

 


#สวมแมสกันนะคะ

#มหาวิทยาลัยพะเยา

#universityofphayao

#มพสู้COVID19

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะทันตแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
17/12/2563 16:02:35น. 1368
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดี ม.พะเยา เดินสายพบบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มอบนโยบายการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

#คณะทันตแพทยศาสตร์ #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน