โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตรร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก (CWIE) 18/12/2563 11:46:32น. 389

โครงการกองบริการการศึกษา

          วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตรร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก (Cooperative and Work Intergrated Education หรือ CWIE)

          โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสหกิจศึกษาสู่ CWIE

          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและหน่วยงานภายนอก (Cooperative and Work Intergrated Education หรือ CWIE)

          ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อัศวิน ดวงปัญญารัตน์   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/12/2563 11:46:32

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน