คณะแพทยศาสตร์ มพ. นำเทคโนโลยีสร้างการสื่อสารสุขภาพทางไกล 18/12/2563 12:19:07น. 380

university of phayao
       วันที่ 17 ธันวาคม 2563 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะกรรมการ MAI ได้แก่ อาจารย์ วิทวัส สัจจาพงษ์,อาจารย์ ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร และ อาจารย์ รัตนะ ตาแปง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสุขภาพทางไกล (Information Communications Distance and Technology Used in Health) ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือสร้าง Learning and innovation platform สร้างนักวิจัยชาวบ้าน/นวัตกรชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย และได้นวัตกรรมเข้าสู่การทำแผนพัฒนาของชุมชน/ตำบล/ท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมต่อกับแผนพัฒนาจังหวัด


   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
เพิ่มข่าวโดย :   thanapong.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/12/2563 12:19:07

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน