วิทยาลัยการศึกษาจัดโครงการรายงานความก้าวหน้า 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ 18/12/2563 18:09:38น. 324

1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการศึกษาร่วมกับโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต จัดโครงการรายงานความก้าวหน้า 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ รูปแบบการดำเนินงานของสถานศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : งำเมืองโมเดล โดยมี ดร.วัชระ จตุพร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ดร.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ , ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศน์ศาสตร์ และ ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะแพทย์ศาสตร์ เป็นกรรรมการประเมินในครั้งนี้  ณ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม จังหวัดพะเยา 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/12/2563 18:09:38

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน