คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมค่ายจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ

21/12/2563 10:16:30น. 1167
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมค่ายจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.2) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา จำนวน 36 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการที่จำเป็นต่อการโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านแมลงเศรษฐกิจ สาขาวิชาชีววิทยา ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ นักวิทยาศาสตร์ และนิสิตสาขาวิชาชีววิทยาเป็นวิทยากร ในการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อความรู้ด้านแมลงเศรษจกิจ “ชันโรง แมลงจิ๋วมากคุณประโยชน์” แนวทางการวิจัยและใช้ประโยชน์จากชันโรงในประเทศไทย และยังให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนในห้องแลปปฏิบัติการ อาทิเช่น ความหลากหลายของแมลง ตัวอย่างแมลงเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากชันโรง รังชันโรงและการดำรงชีวิต เป็นต้นและปิดท้ายด้วยการเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา นิทรรศการ "นกยูงไทยแห่งล้านนาตะวันออก" เพื่อจุดประกายความคิดนำไปสู่การพัฒนาหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
21/12/2563 10:16:30น. 1167
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมค่ายจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน