ขอแสดงความยินดีกับ นายทนงศักดิ์ นิราศ และนายพงศธร ทรงทอง นิสิตและบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23/12/2563 16:46:17น. 555

การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม
คณะรัฐศาตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายทนงศักดิ์ นิราศ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ, บัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต) และ นายพงศธร ทรงทอง (บัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรประศาสนศาสตรบัณฑิต รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม ได้รับการสนับสนุนการดำเนิน โมเดลทางธุรกิจ (Startup) แอปพลิเคชั่น Wayplus+ จากกองทุนยุวสตาร์ทอัพ "การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม"
นอกจากนี้การดำเนินงานแอปพลิเคชั่น Wayplus+ ยังได้นับการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น จากสถาบัน Young Entrepreneur Assembly Hub “Zero to one 2020”, สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการ “Business Brotherhood 2020” และจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในโครงการ “Startup Thailand League 2020”
โดยแอปพลิเคชั่น Wayplus+ คือ บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์นอกสถานที่ บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์วิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็ซ่อมได้ เพียงบอกปัญหาและความต้องการมาที่แอปพลิเคชั่น Wayplus+ หรือแพลทฟอร์มอื่น ๆ ที่ลูกค้าเข้าถึงได้ เพื่อรับบริการซ่อมบำรุงจากช่างที่มีทักษะและความชำนาญในแต่ละด้านที่ผ่านการคัดกรองและพัฒนาทักษะมาเป็นอย่างดี ในราคาและคุณภาพที่ยุติธรรมข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   -   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร นายทนงค์ศักดิ์ นิราศ , นายพงศธร ทรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/12/2563 16:46:17

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน